Aktivitetskortet

Kjære bruker av Aktivitetskortet

Aktivitetskortet er et tilbud til særskilte familier med barn fra 0–17 år. Kortet blir sendt direkte hjem til de aktuelle familiene via NAV-kontorene og Introduksjonssenteret for flyktninger.

Kortet gir deg og en venn, eller et familiemedlem, gratis adgang til en rekke aktiviteter og opplevelser i Bergen. På denne nettsiden finner du mer informasjon om de stedene hvor du kan bruke kortet. 

Aktivitetskortet er personlig, og det er bare du som kan bruke det. Husk at ditt aktivitetskort er et verdikort og du må derfor ta godt vare på det. Tapt kort erstattes kun etter skriftlig søknad. Vær oppmerksom på at stedene har ulik praksis for hvordan du kan bruke kortet. Du kan ikke bruke det for å få med deg flere venner samtidig. NB! Misbruk av Aktivitetskortet (om du for eksempel lar andre bruke kortet ditt) vil føre til at du mister kortet med umiddelbar virkning.  

Aktivitetskortet er gyldig for ett år. Ditt kort er gyldig fra og med 1. september 2016 til og med 31.august 2017. 

Flere steder er det slik at programmet skifter i løpet av året og det kan være spesielle arrangementer for barn og unge. Noen av tilbudene har også et begrenset antall billetter. Derfor har vi laget denne nettsiden og en Facebook-side (www.facebook.com/Aktivitetskortet) hvor du kan følge med på tilbudet.

Har du spørsmål eller problemer knyttet til bruken av kortet, så ta kontakt med din kontaktperson på NAV eller på Introduksjonssenteret for flyktninger. 

Vi håper du får mye glede av kortet og mange gode opplevelser!

Med vennlig hilsen Bergen kommune

 

Last ned Aktivitetskort-brosjyren:

Nyheter

Sist oppdatert - 04.07.2017 08:42

Viktig melding! Nye billetter til Bergen Kino og AdO må hentes på forhånd. 

Fra og med onsdag 5. juli blir det lagt ut nye billetter til kinoen og Ad0 til alle som har Aktivitetskortet. 

Billettene må du hente på forhånd på Bergenhus og Årstad kulturkontor i Neumanns gate 1 (se kartet), som ligger rett ved siden av Bergen Kino. Husk å ta med deg Akivitetskortet når du henter ut billetter. 

Billetter kan hentes i juli og august, unntatt uke 30 (24.–28. juli). Det er åpent alle hverdager, mandag – fredag, kl. 10–14, unntatt uke 30.

OBS! Det gis ikke ut billetter på kinoen eller i svømmehallen mot fremvisning av Aktivitetskortet – billettene er kun tilgjengelige på kulturkontoret. Hver kortinnehaver kan motta inntil 4 billetter til hver av disse aktivitetene – så lenge det finnes billetter igjen. Kinobillettene gjelder for uspesifisert film, og du tar dem med til billettsalget på kinoen for å få ordinære kinobilletter til filmene du vil se.

Følg med på barnibyen.no/aktivitetskortet for oppdatert informasjon gjennom sommerferien.

Ved øvrige aktiviteter vises Aktivitetskortet på stedet for gratis inngang.

Inngangen til kulturkontoret finner du ved siden av Bergen kino, Neumannsgaten 1:Følg også Aktivitetskortet på Facebook! 
Her får du nyheter om arrangementer og opplevelser. Om noen av stedene går tom for billetter, så får du også vite det her: www.facebook.com/Aktivitetskortet 

Les mer om hva Aktivitetskortet har å tilby:

Dear Activity Card User!

The card gives you and a friend or family member free admission to a number of activities and experiences in Bergen, and on this web page you can find more information about where the card can be used. 

The Activity Card is personal and only you can use it. Remember that your activity card is a discount card, so take good care of it. Lost cards cannot be replaced or only after a written application. It should be noted that the venues have different practices for using the card and it cannot be used for more than one friend at the same time. 

The Activity Card is valid for 12 months and can be used from September the 1st 2016 up until 31st August 2017. 

Many of the venues change their programme during the year, and there are special events for children and youths. There are a limited number of tickets available for some events, therefore we have created a web site (www.barnibyen.no/aktivitetskortet) and Facebook page (www.facebook.com/Aktivitetskortet) where you can follow the service.

If you have any questions or problems linked to using the card, talk to your contact person at NAV or the Introduction Centre for Refugees. 

We hope you will enjoy using the card!

Best regards, The Municipality of Bergen
Download the Activitycard brochure:

News

Last updated - 04.07.2017 08:42

Important notice!

From April 24th you can no longer use your Activity card at AdO Arena and Bergen Kino. Please remember that you can still use your Activity card at other exciting venues like the Aquarium, VilVite, DNS, Bymuseet, Kode, Barnas Kulturhus - or perhaps watch the local football team Brann play a home game at the stadium?

You can also follow the Activity Card on Facebook! 

Get the latest news and information at www.facebook.com/Aktivitetskortet

Read more about what the Activitycard can offer: