Bergen Kino

Har du lyst til å gå på kino? Opplev filmmagi i kinosalen sammen med andre!

Bergen Kino viser film hele året. Her er det filmer for både familier og ungdom. Med Aktivitetskortet får du tilgang til gode filmopp­levelser. 

Se kinoprogrammet på: www.bergenkino.no.


Slik går du frem:
• Aktivitetskortet kan bare brukes en gang per måned, og kan gi inntil fire kino-besøk i kortperioden. Det gis to gratisbilletter pr. besøk.

• Ta kortet med til Bergen Kino når du skal hente ut kinobilletter i våre kiosker (kan ikke benyttes på nett). Gjelder alle ordinære forestillinger.

• Vi gjør oppmerksom på at vi kan gå tom for billetter til Aktivitetskortet.

Åpningstid på billettsalg:
Konsertpaleet fra kl. 10 på hverdager. Lørdager og søndager fra kl. 10. (Du kan også kjøpe billetter til Magnus Barfot Kino i Konsertpaleet).

Følg med på program og nyheter på www.barnibyen.no/aktivitetskortet og www.facebook.com/Aktivitetskortet

Her finner dere oss:
Bergen kino – Neumannsgate 3 – T: 55 56 90 50 (man–fre kl 8–15) / 917 22 798 (man–fre kl 14.30–21.30 /lør–søn kl 11.30–21.30) – www.bergenkino.no

Nyheter

Sist oppdatert - 01.07.2020 18.03

NB!

Aktivitetskortet kan bare brukes en gang per måned på kinoen.
Du kan gå maks 4 ganger på kino i kortperioden fra 1. januar til 31. august 2020.

Du får intill 2 gratis kinobilletter pr. besøk. 
Would you like to go to the movie? Experience the magic of the movies in the cinema with others .

Bergen Kino show films throughout the year for both families and youths. The Activity Card gives you access to wonderful film experiences. See the film listings at www.bergenkino.no.

What to do: The Activity Card can only be used once a month and a maximum of four visits in total. You are given two free tickets for each visit.

Take the card with you to Bergen Kino when collecting cinema tickets at our kiosks (it cannot be used online). Applies to all ordinary screenings.

Please note that tickets may not always be available for the Activity Card.

Opening hours and ticket sales:
Konsertpaleet from 10 on weekdays, and Saturdays and Sundays from 10. (You can also buy tickets for Magnus Barfot Kino at Konsertpaleet).


Stay tuned at: www.barnibyen.no/aktivitetskortet and www.facebook.com/Aktivitetskortet

Where to find us:
Bergen kino – Neumannsgate 3 – T: 55 56 90 50 (man–fre kl 8–15) / 917 22 798 (man–fre kl 14.30–21.30 /lør–søn kl 11.30–21.30) – www.bergenkino.no

Nyheter

Sist oppdatert - 01.07.2020 18.03

Important notice! 
The Activity Card can only be used once a month and at a maximum of 4 visits in total at Bergen Kino. A visit gives you the right of 2 free tickets each time.