Bergen Parkour

Bergen Parkour setter opp parkourkurs og jams i forskjellige deler av byen. 

Parkour handler om å være nysgjerrig og utforskende med kroppen i møte med landskapet du bor i. Det handler mye om teknikk, men vender alltid tilbake til spørsmål som «Kan jeg komme meg opp dit?» eller «Er det mulig å lande der?». Noen ganger går det, andre ganger må du komme tilbake og prøve igjen en annen dag. 

Vi setter opp semesterkurs både vår og høst, i tillegg til sommerkurs i for­skjellige bydeler. I starten av et semester blir det ofte satt opp introduk­sjonskurs for de som er usikre på om parkour er noe for dem. Når været er fint, arrangerer vi gjerne jams der alle er velkommen. 

Slik går du frem: 
Du finner oss på facebook som “Bergen Parkour”. Der blir det fortløpende lagt ut informasjon angående aktivitetene vi har. Meld deg på en aktivitet, og vis aktivitetskortet ditt til instruktøren ved første oppmøte. Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt på Facebook eller mail.

Her finner dere oss / Where to find us: 
E: bergen.parkour@gmail.com – www.facebook.com/Bergenparkour

 

Nyheter

Sist oppdatert - 01.09.2020 16.42

Bergen Parkour sets up parkour courses and jams in different parts of the city. 

Parkour is about using your body to be curious and explore the landscape you live in. There’s a lot of technique in it, but it always returns to ques­tions like “can I get there?” or “is it possible to land there?”. Sometimes it is, other times you have to come back and try another day. 

We arrange courses every semester, as well as summer courses in different parts of Bergen. For those who want to learn more about what parkour is, introductory courses are often arranged in the beginning of a semester. Pop-up jams are arranged when the weather is nice. Everyone is welcome to join.

How to proceed: 
You can find us on facebook as “Bergen Parkour”. That’s where we publish information regarding the activities we have. When you have signed up for one of our courses remember to show your activity card to the instructor the first time you meet him. If you have any questions please contact us on facebook or via mail.
www.facebook.com/Bergenparkour

Nyheter

Sist oppdatert - 01.09.2020 16.42