Bergen Parkour

Bergen Parkour setter opp parkour kurs og jams i forskjellige deler av byen.
Parkour handler om å være nysgjerrig og utforskende med kroppen i møte med landskapet du bor i. Det er mye teknikk i det, men vender alltid tilbake til spørsmål som «Kan jeg komme meg opp dit?» eller «Er det mulig å lande der?». Noen ganger går det, andre ganger må du komme tilbake og prøve en annen dag.
På våren starter semesterkursene opp i mars, dette for å unngå mest mulig vinter ettersom vi trener ute, og varer til starten av juni. Før de starter blir det satt opp et 2 timers introduksjonskurs i februar for de som er usikre på om parkour er noe for de. Etterhvert som vi nærmer oss sommeren og været blir finere vil de bli satt opp regelmessig jams rundt om i byen.
Slik går du frem: Du finner oss på facebook som «Bergen Parkour». Der blir det fortløpende lagt ut informasjon ang. de aktiviteten vi har. Når du har meldt deg på en av de så bare viser du aktivitetskortet til instruktøren ved første oppmøte. Dersom du har noen spørsmål så ta kontakt på facebook eller mail.
Her finner dere oss / Where to find us: E: bergen.parkour@gmail.com – www.facebook.com/Bergenparkour

Nyheter

Sist oppdatert - 24.02.2020 13.17

Nyhet i vår: Utforsk kroppen din og landskapet med parkour. Kursene starter i mars 2020. 

Bergen Parkour sets up parkour courses and jams in different parts of the city.

Parkour is about using your body to be curious and explore the landscape you live in. There’s a lot of technique in it, but it always returns to questions like “can I get there?” or “is it possible to land there?”. Sometimes it is, other times you have to come back and try another day.

The spring semester courses start up in March, this to avoid as much winter as possible as we train outside, and last until the beginning of June. Before they start a 2 hour introductory course is set up in February for those who are unsure if they like parkour. As we approach summer and the weather gets nicer we will regularly set up jams around town.

How to proceed: You can find us on facebook as “Bergen Parkour”. That’s where we publish information regarding the activities we have. When you have signed up for one of our courses remember to show your activity card to the instructor the first time you meet him. If you have any questions please contact us on facebook or via mail.

Where to find us: E: bergen.parkour@gmail.com – www.facebook.com/Bergenparkour

Nyheter

Sist oppdatert - 24.02.2020 13.17