Fargespill

Fargespill feirer 15 år!

I 2019 feirer Fargespill i Bergen 15 år, og smeller til med en storslått forestilling i Grieghallen i november! Rundt 100 barn og ungdom møtes gjennom musikk og dans fra hele verden som spenner fra hip hop til halling, i tillegg til en rekke gjesteartister, blant annet Silja Sol!

I forestillingen møtes fortid, samtid og fremtid; Gamle numre blir løftet frem i ny drakt, det blir nye numre som er utviklet av aktørene som er i Fargespill i dag, og tidligere Fargespillerere dukker opp som gjesteartister med sine nye artistprosjekt.

Forestillingsdag: Søndag 17.november

Slik går du frem: Med Aktivitetskortet får du fri adgang for 2 personer. Billetter bookes/hentes i Grieghallens billettkontor. Aktivitetskortet vises når du henter billetter.

Billettkontorets åpningstider:
Mandag–onsdag + fredag: 10–17. Torsdag: 10–19.30. Lørdag: 11–14. På konsertdag: Åpent 1 time før forestilling

Les mer om Fargespill på www.fargespill.no

Her finner dere oss: Stiftelsen Fargespill – Nygårdsgaten 124 – 55 32 31 40 – www.fargespill.no I Grieghallen – Edvard Griegsplass 1 – 55 21 61 50 – www.grieghallen.no

Nyheter

Sist oppdatert - 25.09.2019 16.59

Den 17. november kan du oppleve Fargespill sin festforestilling i Grieghallen. 

Kaleidoscope celebrates 15 years!

Kaleidoscope started up 15 years ago, and will be celebrated with a grand show in Grieghallen in November! Around 100 children and youths meets through music and dance from all over the world, from hip hop to folkdance, and there will be several guest artist, including Silja Sol!

Past meets present, meets the future; Old numbers will be presented in a new suit, brand new numbers developed by the performers in todays Kaleidoscope, and former Kaleidoscope-artists will ­perform with their new projects!

Show day: Sunday November 17th

What to do: The Activity Card gives free admission for 2 persons. Book/collect your tickets at Grieghallen’s box office. The Activity Card must be shown at the box office when collecting your tickets. 

Box office opening hours: Monday–Wednesday + Friday: 10–17. Thursday: 10–19.30. Saturday: 11–14. On show day: Open 1 hour before show start

Read more about Kaleidoscope at www.fargespill.no 

Where to find us: Stiftelsen Fargespill – Nygårdsgaten 124 – 55 32 31 40 – www.fargespill.no I Grieghallen – Edvard Griegsplass 1 – 55 21 61 50 – www.grieghallen.no

Stay tuned at: www.barnibyen.no/aktivitetskortet og www.facebook.com/Aktivitetskortet

Nyheter

Sist oppdatert - 25.09.2019 16.59