Fargespill

Fargespill presenterer «TikTok, gryter og lokk» - en Fargespill-forestilling gjennom barnas øyne.

Barna har stått på baksiden, observert, sugd til seg inntrykk og lærdom fra ungdommene. Nå er det deres tur til å ta to skritt fram. Gammelt og nytt skal fusjoneres i ekte Fargespill-stil. Men, denne gangen på barnas premisser.

TikTok, gryter og lokk er en energisk og ærlig historie som bare barna i dag kan fortelle. Publikum blir invitert med på leken av de som står på scenen. I denne forestillingen skal Fargespillerne bruke sin unike drivkraft og livsgnist til å fange og presentere kreativitet, kunnskap og dyrebare øyeblikk fra verden i dag - gjennom barnas øyne i 2020.

Det er tross alt de som er fremtiden.

Forestillingsdag: søndag 15.november
Scene: Cornerteateret (Kong Christian Fredriks plass, Møhlenpris)

Slik går du frem:

Med Aktivitetskortet får du fri adgang for to personer. For å hente ut billett må du sende bilde/kopi av Aktivitetskortet til froydis@fargespill.no, og du vil så få tilsendt en kode som benyttes ved bestilling på www.ticketmaster.no

Her finner dere oss / Where to find us:
Stiftelsen Fargespill – Nygårdsgaten 124
T: 55 32 31 40 E: froydis@fargespill.no

Nyheter

Sist oppdatert - 31.08.2020 20.01Fargespill 

Fargespill (Kaleidoscope) presents «TikTok, pans and pots» – a Farge­spill performance - through the eyes of the children 

The children in Fargespill have been standing in the shade, observed and absorbed impressions and lessons learned from the youth. Now it’s their turn to step into the spotlight.

Old and new will be merged in true Fargespill style. But, this time on the children’s terms. 

TikTok, pans and pots is an energetic and honest story that only children today can tell. The audience is invited to join the fun by those standing on stage. In this performance, the children will use their unique drive and spark of life to capture and present creativity, knowledge and precious moments from the world today - through the eyes of children in 2020. After all, they are the future. 

Show day: Sunday November 15 
Stage: Cornerteateret (Kong Christian Fredriks plass, Møhlenpris) 

What to do: 
The Activity Card gives free admission for to persons. To book tickets, you first need to send a picture/copy of the Aktivitetskort to froydis@fargespill.no, and you will be given a code to use when buying tickets at www.ticketmaster.no.

 

Nyheter

Sist oppdatert - 31.08.2020 20.01

Experience «TikTok, pans and pots».