Fyllingsdalen Teater

Har du lyst til å oppleve en teaterforestilling?  

Fyllingsdalen Teater viser forestillinger for barn, ungdom og voksne året rundt. Over 20.000 mennesker finner årlig veien til vårt lille teater, kun 8 minutter unna Bergen sentrum.

Slik går du frem:
Ta busslinje 4 fra sentrum til Løvås. Det tar bare 8 minutter. Når du går av på Løvås står du rett utenfor teaterbygget. 

Du kan bruke Aktivitetskortet til alle forestillinger som teateret selv produserer.

Informasjon om forestillingene finner du enkelt på våre hjemmesider, www.fyllingsdalenteater.no. Der kan du benytte vår kontaktskjema for å bestille billetter til forestillingene. Du kan også sende en epost til ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no. Husk å opplyse om at du har Aktivitetskortet ved bestilling.

Vi gjør oppmerksom på at vi kan gå tom for billetter til Aktivitetskortet.

Følg med på program og nyheter på www.barnibyen.no/aktivitetskortet og www.facebook.com/Aktivitetskortet

Her finner dere oss:
Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater – Folke Bernadottes vei 21 – E: post@fyllingsdalenteater.com – www.fyllingsdalenteater.com

Nyheter

Sist oppdatert - 01.07.2020 18.03

Opplev familiemusikalen «Ulverock» på Fyllingsdalen Teater.  
Settes opp igjen høsten 2020. 

Want to experience a theater performance? Fyllingsdalen Theater has performances for children, youths and adults all year round. More than 20,000 people find their way to our small theater every year. We are located only 8 minutes from Bergen city center.

What to do: Take bus line 4 from the city centre to Løvås. It only takes 8 minutes. When you exit the bus at Løvås, you are right outside the theater building.

You can use the Activity card for all the performances that the theater itself produces.

Information about the shows can be found on our website, www.fyllingsdalenteater.no. There you can use our contact form to order tickets for the shows. You can also send an email to ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no. Be sure to inform that you have the Activity Card when ordering.

We note that we can run out of tickets for the Activity Card.


Information about courses and plays is easy to find on our web site: 
www.fyllingsdalenteater.no. To reserve a place on a course or for a play, please use our contact form on our web site or send an e-mail to: post@fyllingsdalenteater.com

Remember to state that you have an Activity Card when booking.
Please note that tickets may not always be available for the Activity Card.

Stay tuned at: www.barnibyen.no/aktivitetskortet and www.facebook.com/Aktivitetskortet

Where to find us:
Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater – Folke Bernadottes vei 21 – E: post@fyllingsdalenteater.com – www.fyllingsdalenteater.com

Nyheter

Sist oppdatert - 01.07.2020 18.03

This season «Pippi» is playing.