Gitarskule Arna

Rubens Gitarskule er i hovudsak eit tilbud til elever 1.–7. trinn i Arna, Bergen. Men alle aldre og steder er hjertelig velkommen! 
Me har ingen bindingstid, så du er hjertelig velkommen til å prøve 1 time eller 10. Uansett om du er nybegynner eller har spilt ein stund. 
Med fokus på skaperglede, mestring og motivasjon, tilrettelegger me også den sosiale gleden av å spille ilag. Rubens Gitarskule har derfor valgt å bruke ein kombinert metode av gruppe og individuell undervisning. Då ser me begge goder ved motivasjon og sosial glede ved å spille med andre, samt ein økt fokus og faglig/musikalsk utbytte ved egentrening og individuell opplæring. 
Slik går du frem: Send oss ein melding på Facebook «Ruben’s Gitarskule», eller send ein melding til 951 05 651. Me svarer så fort me kan, og håper på å høyre fra akkurat deg!
Følg oss på facebook «Rubens Gitarskule» der du kan kontakte oss for mer informasjon. 
Her finner dere oss: Øvre Seimsmark 52, 5264 Garnes
T: 951 05 651 – Fcebook: «Ruben’s Gitarskule»

Nyheter

Sist oppdatert - 01.07.2020 18.04

Nyhet! 
Nå kan du lære deg å spille gitar med Aktivitetskortet. 

Guitarschool Arna!

Rubens Guitarschool is primarily an offer to pupils from 1-7 grade in Arna, Bergen. But all ages and places are more than welcome!

We don’t have any binding period/contract duration, so you are welcome to try 1 lesson or 10. It does not matter if you are a beginner or have played guitar a while.

Our focus is on the happiness of creation, mastering and motivation. We also organise and arrange the social happiness by playing together. That’s why we at Rubens Guitarschool have chosen to use a mix of individual and group sessions. We then see the positive reaction of motivation and social happiness by playing with others, while we achieve a higher focus and technical/musical achievement by their own practice and individual education.

What to do: Send us a message on Facebook “Ruben’s Gitarskule”, or send a message to 951 05 651. We will respond as soon as we can and hope to hear from you!

Follow us on facebook “Rubens Gitarskule” Where you also can ­contact us for more information.


Where to find us: Øvre Seimsmark 52, 5264 Garnes T: 951 05 651 – Fcebook: «Ruben’s Gitarskule»

Nyheter

Sist oppdatert - 01.07.2020 18.04