Gratis utleie av utstyr

Skattkammeret Bergen: 
Kirkens Bymisjon Bergen har åpnet Skattkammeret Bergen. Dette er en stor utlånssentral av sports- og fritidsutstyr som lånes ut gratis til alle barn og unge opp til 20 år. Hvis du vil prøve en ny aktivitet, kan du låne både sommer og vinterutstyr opp til en uke her hos oss, og det beste er at det er helt GRATIS. 
Du finner oss i kjelleren i Kong Oscars gate 62

BUA Melkeplassen: 
Er det en aktivitet eller idrett som du kunne tenke deg å prøve, men mangler utstyr? På BUA Melkeplassen kan du låne sports- og friluftsutstyr helt gratis, både til sommer- og vinteraktiviteter. 
Du finner oss i Øvre Fyllingsveien 35 – i et lager bak Fysak Melkeplassen. Følg oss på Facebook: «BUA Melkeplassen».

BUA Åstveit: 

Tidlig i 2020 skal Etat for idrett åpne en ny utstyrssentral. 
Denne blir lokalisert i Åstveithallen, Tertnesveien 31. 
Lik og følg «BUA Åstveit» på Facebook for mer informasjon.
Alt utstyr kan reserveres inne på www.bua.io og der ligger også oppdatert informasjon om Skattkammeret Bergen. 

Nyheter

Sist oppdatert - 01.07.2020 18.03

Sommeren 2020:
Lyst på en fjellvandring eller teltur i sommer? Mangler du utstyr?
Da må du besøke BUA eller Skattkammeret Bergen. 

Åpningstider frem til 16. august:  
BUA Melkeplassen: mandag og torsdag 15–17.
Bua Åstveit: Tirsdag og fredag 15–17. 
Bua Vestkanten fra og med 17. juni: onsdager 15–17 og lørdag 12–15. 

Free equipment rental!

Skattkammeret of Bergen:
Church City Mission Bergen has opened Skattkammeret Bergen. This is a huge lending centre of sports and recreational equipment to all children and adolescents up to 20 years old. If you want to try a new activity, you can borrow both summer and winter equipment up to a week, and the best part is that it’s completely FREE.
You will find us in the basement of Kong Oscars gate 62  

BUA Melkeplassen:
Would you like to try an activity or sport, but don’t have the equipment? You can borrow sports and outdoor equipment at BUA Melkeplassen completely free of charge, for both summer and winter activities.
Visit us at Øvre Fyllingsveien 35, inside the warehouse behind Fysak Melkeplassen. Follow us on Facebook: “BUA Melkeplassen”.

BUA Åstveit:
The Sports and Recreation Department is opening a new equipment centre in 2020. It will be located in Åstveithallen sports centre at Tertnesveien 31. Like and follow “Bua Åstveit” on Facebook for more information.

All of our equipment can be booked on www.bua.io, where you can also find up-to-date information on Skattkammeret Bergen.

Nyheter

Sist oppdatert - 01.07.2020 18.03