Idrettsetaten

Har du lyst til å svømme eller gå på skøyter? Vil du være med på leir? Eller kanskje være med på et kurs på Fysak?

Idrettsetaten har mange aktiviteter for barn og unge som du kan være med på – helt gratis!

Du kan svømme så ofte som du vil i de kommunale svømmehal­lene, eller gå på skøyter på Slåtthaug isbane eller i Bergenshallen (utstyr kan lånes gratis). I sommer- og høstferien kan du være med på ulike typer leirer*, som for eksempel på skatecamp eller friluftsleir mm. Vi arrangerer også mange ulike typer kurs* på Fysak. I tillegg har vi en skibuss om vinteren som går til Eikedalen, med gratis transport.

*begrenset plasser tilgjengelig

Slik går du frem: Vis frem Aktivitetskortet når du kommer til resepsjonen i et av våre anlegg, så får du gratis inngang for 2 personer. Du finner informasjon om påmelding til leirer og kurs på Idrettsservice sin nettside: www.bergen.kommune.no/idrett


Her finner dere oss: Nygårdsgaten 114, 6 etg
www.facebook.com/Idrettsservice

www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/idrettsservice

Nyheter

Sist oppdatert - 11.09.2019 07.45

Åpen Idrettshall åpner igjen søndag 8. september!

Would you like to go swimming, ice-skating, camping or attend a course at Fysak?

The Agency for Sports Facilities offers many activities for children and youths – free of charge.

You can swim as often as you like at municipal swimming pools or go ice-skating at Slåtthaug Ice Skating Rink or Bergenshallen (equipment is available for hire). During the summer and autumn half-term holidays you can join various types of camps.* For example, a skating or outdoor recreation camp, etc. We also arrange different types of courses* at Fysak. In addition to this, we offer a ski bus in the winter to Eikedalen with free travel.

* Limited number of places available.

What to do: When you arrive at one of our facilities, show your Activity Card at reception and you will be given free admission for two people. You can find information about enrolment for camps and courses on the sport service’s web site: www.bergen.kommune.no/idrett

Where to find us: Nygårdsgaten 114, 6 etg
www.facebook.com/Idrettsservice
www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/idrettsservice

Nyheter

Sist oppdatert - 11.09.2019 07.45