Arrangement

Miss_Tati_Foto__yst_305342s.jpg

14.10: «Miss Tati og venner» og animasjonsverksted

Bli med på animasjonsverksted med Liv Laga.

13-13.45:«Miss Tati og venner».  Barna blir med på en musikalsk reise fra hip-hop til R&B og house. Fra 3 år.

13.45-16 VERKSTEDER:
VISUELL KUNST «Silhuetter for store og små». Silhuettanimasjons-verksted. Tre arbeidsstasjoner. Livlaga. Fra 3 år.
VISUELL KUNST «Hva spiser Den Lille Larven Aldrimett?». Animasjonsverksted fordelt på tre stasjoner tilpasset forskjellige aldersgrupper. Tre arbeidsstasjoner. Livlaga. Fra 3 år.