Arrangement

Hoppende Mus_Instrumenter.jpg

«Hoppende mus» og verksteder

Dukketeater, eventyryoga, folkedans og uro-verksted.

13-13.45: «Hoppende mus». Hoppende Mus blir fortalt ved hjelp av både ord og instrumenter. Barna blir, i likhet med LilleMus, tatt med på en reise inn i det ukjente – der lyden av store gonger, lysende krystallboller, meterhøye windchimes, stammetrommer og tibetanske syngeboller leder oss fremover. Alveslottet dukketeater. Fra 3 år.
13.45-16: VERKSTEDER:
«Eventyryoga». Vi bruker eventyr, rim, regler og sanger for å leke oss inn i yogastillinger. Anita Berge. Kl 14.15 og 15. Påmelding. Fra 3 år med foresatt. En voksen per barn.
«Folkedans». Folkedans til felespill, sangdanser og sangleker. Bergen ungdomslag Ervingen. Fra 3 år.
«Rock’n’roll-uro». Ved hjelp av lim, tusj, og pynt skal vi gi nytt liv til nedslitte vinylplater. Hilde Marie Blindheim. Fra 3 år.