Arrangement

Bergeninternasjonalekultursenter_BiB66_07 - Samuel trykker.jpg

FamilieLørdag med film eller FantasiLab

Hver lørdag er det familiedag på Bergen Internasjonale Kultursenter.

Hver lørdag kl 12.30-15 er det FamilieLørdag på Bergen Internasjonale Kulturhus. Ca en gang i måneden er det FantasiLab hvor det er aktiviteter, kunstverksted og en liten familiekafé, Gratis. Alle de andre lørdagene er det gratis filmvisning for barn.

Lørdag 17.2 er det ikke vanlig Familielørdag, da blir det isteden karneval! Først på DNS kl 12, før festen fortsetter på Bergen Internasjonale Kultursenter.

Datoer for FantasiLab: 3.2, 17.3, 21.4, 26.5 og 16.6