Arrangement

Bæretur til Lyderhorn, 13.9.16, 13.9.16 til Bæretur til Lyderhorn, 13.9.16, 13.9.161A1442.t57e10f5c.m1200.x3939fb0b.JPG

Bæretur Rundemanen

Ta med minsten i bæremeis og bli med på tur

Oppmøte kl 10.50 på Nedre Fløybanestasjon. Tar Fløybanen opp.