Arrangement

Søndagstur til Storeknappen  10.04.16, Foto av Gerke Evensen.JPG

Med kart og kompass til Gullhorgabu

26-27. august

amilietur; Med kart og kompass til Gullhorgabu

Kl 09.00.

Familietur; Med kart og kompass til Gullhorgabu

Kl 09.00  Oppmøte: Ado Arena.

Mer info: www.bergenoghordalandturlag.no
Pris: Påmelding

 
Oppmøte: Ado Arena

Mer info: www.bergenoghordalandturlag.no
Pris: Påmelding.