Arrangement

familien-promenerer, foto Tove Breistein.jpg

Levende museum

Reis tilbake i tiden på Gamle Bergen.

15. mai - 31. august: Levende museum, daglig 09-16, aktører og teater på torvet kl. 11, 12 , 14 og 15. Aktivitetsløype.