Arrangement

2018.02.19-Foreldreradet-kopi.jpg

Foreldrerådet: Fremtidens barselomsorg

Hvordan kan vi sikre best mulig oppfølging av fødende og familier når sykehusdriften samtidig skal effektiviseres og antall liggedøgn blir færre?

Når nye Kvinneklinikken åpner i 2022-2023 er det uten rom for friske kvinner som føder friske barn. Målsetningen er at 40 prosent av de fødende skal reise hjem samme dag. Da er det essensielt at jordmor får komme tidlig hjem til kvinne for å sikre en god start for familien, skrev jordmor og stipendiat Eline Vik i BT før jul. Hvordan skal Bergen kommune løse de nye oppgavene?

 Journalist og småbarnsmor Silje Stavrum Norevik møter helsebyråd Rebekka Ljosland (Krf) og jordmor Eline Vik til samtale om fremtidens barselomsorg.

 

Arrangør: Litteraturhuset