Arrangement

notis-barn-og-sovn.jpg

Foredrag om barn og søvn

Foredragsholder "Sove-Karin". For alle foreldre og ansatte i barnehager. Aabels hus.

Foredragsholder "Sove-Karin". For alle foreldre og ansatte i barnehager. 
Niels Henrik Abels hus, Tordenskjolds gate 68 
Rettet mot utfordringer med søvn hos barn 0 - 8 år