Arrangement

Fritidsenheten.jpg

MIDLERTIDIG STENGT! Etter skoletid på Flekkerøya

[Se facebook.com/fritidsenhetenkrs for oppdatert into] Onsdager fra kl. 13-16

ONSDAGER: ETTER SKOLETID kl.1300-1600, 5.-7. trinn. Gratis inngang.