Arrangement

Fritidsenheten.jpg

MIDLERTIDIG STENGT! Etter skoletid - Tinnheia fritidsklubb

[Se facebook.com/fritidsenhetenkrs for oppdatert into] Onsdager fra kl. 12.30–15

Klubben er stengt i skoleferier.