Arrangement

Fritidsenheten.jpg

MIDLERTIDIG STENGT! Junior - Slettheia fritidsklubb

[Se facebook.com/fritidsenhetenkrs for oppdatert into] Mandager fra kl. 17.30–20.30

Åpningstid: Mandager 17.30 -20.30
For 4.-7.trinn.

Klubben er stengt i skoleferier.