Arrangement

Fritidsenheten.jpg

MIDLERTIDIG STENGT! Noden juniorklubb

[Se facebook.com/fritidsenhetenkrs for oppdatert into] Fredager fra kl. 17.30-19.30

Noden er en barne- og ungdomsklubb, hvor alle er velkommen! Kom som du er.

Åpningstider:
Onsdager: 17.00-21.30 for 8. trinn til 18 år.
Fredager: 17.30-19.30 for 5.-7. trinn, 20.00-23.00 for 8. trinn til 18 år.