Arrangement

Fritidsenheten.jpg

MIDLERTIDIG STENGT! Torridal fritidsklubb - Junior og ungdom

[Se facebook.com/fritidsenhetenkrs for oppdatert into] Onsdager fra kl. 17-22

Juniorklubb 17–19:30. 
5. til 7. trinn. 

Ungdomsklubb 19–22. For
7. trinn og oppover. 

Flerbrukshuset i Torridal skole

Klubben er stengt i skoleferier.