Arrangement

Voie grendehus_mini.JPG

MIDLERTIDIG STENGT! Voie Juniorklubb

[Se facebook.com/fritidsenhetenkrs for oppdatert into] Åpent hus 16:00 - 18:30 Klubb: 18:30 -21:00