Fritidsetaten Øst

Hovedbilde1.jpg

 

Fritidsetaten øst har Juniorklubber i bydelene Randesund, Justvik, Lund og Hånes. I hver av disse bydelene jobber det en fritidsleder som er ansvarlig for kommunalt barne- og ungdomsarbeid på sitt område. 

Juniorklubb
Juniorklubbene er for barn fra 5. – 7. trinn. Dette er en sosial plass hvor barna møter venner og får sosial trening. Kultur og aktiviteter står i sentrum. Det er vanlig å betale kr 10 i inngang, som skal dekke materiellutgifter. Det blir også lagd mat eller salg fra kiosk.

Juniorklubbene holder på ut mai, og starter opp igjen ca to uker etter skolestart, uke 36. 
Det kommer ut et program hver januar og september som viser hva som skal skje neste halvår. Klubbene starter opp første uka i september og slutter av siste uka i mai. For øvrig følges skoleruta. 

Superfri
Fritidsetatens feriekonsept heter Superfri, og kan tilby turer og aktiviteter i skolens høst-, vinter- og sommerferie. 
I feriene (sommer, høst og vinterferien) tilbyr Fritidsetaten ferieopplevelser for juniorer fra 10-13 år. Det er forskjellig program hvert år. For eksempel: Kongeparken, Parkour, Aquarama, Lasertag, Randøya eller Slalåmturer. 

Informasjon om juniorklubbene og Superfri blir delt ut på de lokale skolene. Men man kan også finne informasjon på fritidsetatens facebooksider og på kommunens hjemmesider. Informasjon og påmelding finner du her

Følg ellers med på Facebooksidene til Fritidsetaten Øst.

Utleie
Ønsker du å leie et av fritidsetatens hus til barnebursdag eller lignende, se her.

 

Våningshuset leies ut til barnebursdager.

Våningshuset leies ut til barnebursdager.

 

BUA - utleie friluftsutstyr
Fritidsetaten Øst kan kontaktes for gratis utleie av ski, skøyter og annet utstyr for tur, aktiviteter og friluftsliv. For utleie av friluftsutstyr se her eller kontakt Steinar Anthonsen på 995 69 518.

 

Kulturlokaler
Leie av band- danserom, eller mulighet for lydstudio og verksteder. 
Det finnes muligheter og/eller lokaler som kan tilpasses barn/ungdom som vil utvikle sine talenter på den frie arenaen. Se her og kontakt fritidsleder der du bor.