Arrangement

Fritidsetaten Vest logo.jpg

Åpent hus - Krossen Fritidsklubb

Fredager i partallsuker fra 16.30 - 21.30

Åpent fredager i partallsuker fra 16.30 - 21.30.
For 5. - 7. trinn.
8. - 10. trinn er velkommen fra 19.30.

 

Musikk, aktiviteter, gymsal, konkurranser, salg av mat og enkle kioskvarer.