Arrangement

Fritidsetaten Vest logo.jpg

Etter skoletid - Tinnheia fritidsklubb

Onsdager 12.30–15 For 4. til 7. trinn

Klubben er stengt i skoleferier.