IMG_3044_BRIGDE.jpg
23. april 2019

Arnes turtips: Trollstien

Se opp (og ned) for nøkken og troll! Ta turen blant gammel historie og unge troll på Justneshalvøya.

Tekst og foto: Arne H. Holte

Dette er vel en av de letteste turene i boka, men også den nyeste. Da utbyggingen av Justneshalvøya startet for få år siden ble Olavsvigastien oppgradert. Mange kaller stien i dag for Trollstien, noe lokale folk protesterer på, for stiens rette navn er Olavsvigastien. Den ble opparbeidet av snekkermester Justnæs og etterkommerne som eier Olavsviga og sommerhuset der. Før den tid ble kyrne drevet der til beite i skauen ved Olavsviga.
Når du går stien, vil du neppe ha store problemer med å forstå hvorfor mange nå kaller den «Trollstien». Ta turen, men pass deg for både nøkken og store og små troll!

Bosetninger i steinalderen
Du starter ved rundkjøringen på Eidet helt sør i Gillsvannet. Her er det to greie parkeringsplasser. Første del av turen, som er egnet for barnevogner og ikke minst sykkel, går på sykkelstien langs Gillsvannet (eller Gjelsvannet, som vi lokale sier) til rundkjøringen på Justnes. Gjelsvannet er brakkvann – det ligger på samme høyde som sjøen og har utløp både i Rona ved Justvik og Eidsrona på Eidet. Vel framme på Justnes, tar du undergangen mot Justnesskauen, men etter bare 100 meter krysser du veien ved Buhushaven og tar en kikk på det flotte kulturlandskapet på Justnes. Kanskje lar du fantasien gå tilbake til steinalderen da det var bosetning på Justnes. Funn av pilspisser og annet redskap i jorda, viser dette. I tidligere tider sto havet mye høyere enn i dag. Det var lett å se da veien til Justnesskauen ble laget gjennom både leire og skjellsand.
Vel over veien er du på Trollstien (!) som du følger langs jordene på Justnes. Se opp (eller helst ned) like etter første sving der bekken renner. Jeg sier ikke mer, bare pass på. Håper du kom deg greit forbi han i bekken, så du kan fortsette stien videre. Nå er du snart i et farlig område ...

Fiskelykke
Du kommer deg nok greit gjennom dette også, men har vel gjort som de aller fleste andre; stoppet og beundret trearbeidene. Snart ser du et skilt som viser vei til Steffensviga og litt senere kan du følge stien ned til Åsmundsviga med flotte badeplasser om sommeren og selvsagt mulighet for å få en sjøaure eller to. Justnes har alltid vært en god plass for fiske etter rød fisk. Det er fortalt at min bestefar Salve, som var gårdbruker på Justnes, en gang fikk en laks som var så svær at halen subbet i veien da han bar den hjem over skuldra.
Etter å ha beundret den fine badeplassen, og kanskje fisket litt, fortsetter du, og snart har du Olavsviga ned til venstre. Dette er privat område, så du fortsetter på stien – eller kanskje du vil ta en kikk på utsikten fra toppen av Justneshalvøya. I så fall tar du den bratte bakken opp til høyre. Ta deg vel en hvil på en av benkene utbyggerne har plassert på toppen.
Vel nede igjen fortsetter du rundt halvøya og kommer inn i hyttefeltet ytterst. De fleste hyttene er renovert de siste årene. Ned til Manneviga er det en bratt bakke, kommer du på sykkel eller en eller annen firhjuling, må du ta det med ro her. Like etter Manneviga er du tilbake til Eidet og parkeringsplassene.


Justneshalvøya
Startsted· Parkeringsplassen ved rundkjøringen på Eidet ved vei nr 452.
GPS: 58,18302 N 8,03315 Ø
Turlengde: 4 (5) km. kartbakgrunn: Justnes.jpg
Turen er fra boka «32 nærturer i Kristiansandsområdet» (2017). Kan lånes gratis på biblioteket.

Andre Artikler