Parcour_Maria Mia Jacobsen, virksomhetsleder Blå Kors Ung, snekker Tore og Mia Marlena Nordstokke, daglig leder Agder Parkour har gode nyheter..jpg
17. februar 2020

NYHET! Vision Skatepark + Blå Kors + Agder Parkour = sant!

– Det er viktig for oss at vi er tilstede for barn og ungdom. Maria Jacobsen fra Blå Kors Ung er klar til nye tider i hallen som har plass nok til alle.

Etter nesten ti år ble lyset slått av og døra lukket og låst på Vision Skatepark på Lund i slutten av november. Byens skate- og scootemiljø gikk en fremtid i møte uten en innendørs tumleplass. En knapp uke senere kom gladnyheten: Blå Kors var kommet på banen og overtok driften av Vision Skatepark. 

Tekst og foto: Mette Cecilie Johansen 


Gamle bekjente blir naboer
Når vi stikker innom skatehallen møter vi Maria (Mia) Jacobsen, som er virksomhetsleder for Blå Kors Ung, og Mia-Marlena Nordstokke, som er daglig leder og styreleder for Agder Parkour. Egentlig er vi her for å høre om Blå Kors og Vision Skatepark, men snart viser det seg at disse to har en nyhet på lur. Blå Kors og Agder Parkour har kjent hverandre lenge og har hatt flere prosjekter sammen, deriblant «Fangene på Fortet».  Og nå skal de se enda mer til hverandre. For Agder Parkour skal nemlig flytte fra Samsen og inn i skatehallen, i Zero Gravity-lokalene.
            Om ikke lenge går de i gang med å rive alt i den nye hallen til Agder Parkour før det skal bygges opp igjen. Mens vi snakker om det, dukker Tore Ness opp. «Snekker Tore» forteller om de, foreløpig, 150 timene som har gått med på å rydde og gjøre i stand skatehallen. Bare det å bytte lyspærer er en formidabel jobb når det er så høyt under taket. Han forteller at de måtte bygge et stilas for hver lyspære.

Tilstedeværende voksne
Maria (Mia) Jacobsen er veldig fornøyd med at Blå Kors Ung nå kan ta skatehallen videre, og det er tydelig at barna og ungdommen allerede trives med de nye voksne. Det å skape et sosialt nettverk og bygge på voksenkontakt inn mot barn og unge, er alfa og omega.
            – Nå er det jo sånn at mange har det bra, sier Maria, men det som er en av de store rusforebyggende tiltakene er det at vi voksne er tilstede. Vi trenger ikke blande oss så mye, men vi skal bare være der. Det er viktig for oss at vi er tilstede for barn og ungdom som ikke nødvendigvis har de beste miljøene rundt seg, fortsetter hun.
            Dette betyr at hallen vil være åpen i de tidene da barn og unge trenger noe å gjøre, som for eksempel ferier. Her vil det absolutt ikke stanse opp i ferietiden.

Et historisk øyeblikk
Agder Parkour flytter fra 170 kvadrat på Samen til cirka 300 kvadratmeter med lekeplass på Lund. Her er det så stor takhøyde at de kan bygge oppover, og nå blir det også trampoline, noe som medlemmene hos Agder Parkour har ventet på lenge.
            Vi går gjennom skatehallen for å kikke litt i parkourhallen. I mellom er det en dør som låses opp. Når døren er låst opp, gir Maria fra Blå Kors Ung nøkkelen til Mia-Marlena fra Agder Parkour. Bare en liten nøkkel som skifter hånd, og samtidig et historisk øyeblikk: Blå Kors + Vision Skatepark + Agder Parkour =  sant

Med nøkkelen i fokus. Nøkkelen til parkourhallen er herved overlevert til Agder Parkour. 

 

 

Mye er gjort og mye gjenstår å gjøres i skatehallen på Lund. Men kanskje det viktigste arbeidet er det som ligger foran menneskene i Blå Kors og Agder Parkour. Nemlig å være voksne som er der.

 

 

En oppfordring!

Det er mye frivillig arbeid som skal skje i tiden fremover, og er det en ting man alltid trenger flere av så er det frivillige. Ta kontakt med Blå Kors Ung eller Agder Parkour dersom du har lyst til å jobbe noen timer.

 

 

 

Andre Artikler