BiB_3_Aquarama.jpg
17. februar 2020 Publisert første gang i Barn i Byen – Kristiansand nr. 3/2016

Svømmeglede til tredjeklassinger

Visste du at 50% av landets 10-åringer ikke er svømmedyktige eller trygge i vannet?

Fra februar 2016 kan alle 3.klassingene i Kristiansand kommune svømme gratis så mye de orker.

Den 1. februar startet Aquarama, i samarbeid med Kristiansand kommune, prosjektet «Svømmeglede». Her inviteres alle byens 3. klassinger til å bruke badeanlegget gratis i 12 måneder! Har barnet behov, tilbys også gratis svømmeopplæring.

Unni Mesel, direktør i Aquarama, forteller at tilbudet kommer i tillegg til den obligatoriske svømmeundervisningen som skolen gir. Tanken er å gi barna muligheten til å vedlikeholde det de allerede har lært, samt å få mengdetrening i vann. Som voksen har du også mulighet for å delta gjennom «Foreldrekortet», som gir deg 50% rabatt når du er sammen med barnet ditt.


Andre Artikler