Akvariet i Bergen

Det er alltid noe å gjøre på Akvariet i Bergen.

Akvariet i Bergen er opptatt av dyrenes ve og vel – på Akvariet og ellers i verden. Det viktigste vi kan gjøre mot truslene dyrene ofte står overfor er kunnskap, og derfor skal et besøk på Akvariet gi både store og små kunnskap og lærelyst. Du kan studere dyrene våre på nært hold, se på når dyrepasserne trener og fôrer dyrene og fiskene eller se film i kinosalen. Det er også mulig å kjøpe forfriskninger i mattorget.


Det med fine med Akvariet er at du kan være både inne og ute. Vi har en flott lekeplass på taket og vi har åpent 361 dager i året! Vi anbefaler at du sjekker vårt program på akvariet.no før du kommer, da går du ikke glipp av noe!

Slik går du frem: Med Aktivitetskortet får du fri adgang for deg og én gjest. NB! Barn under 10 år må ha følge med voksne. Vis Aktivitetskortet når du kommer på besøk til Akvariet i Bergen, du vil da komme gratis inn. Vi gjør oppmerksom på at vi kan gå tom for billetter til Aktivitetskortet. Aktivitetskortet gjelder også for Halloween i oktober og Nattevandringen i februar, dersom dette blir arrangert. Følg med på www.akvariet.no for dato.

Åpningstider:

1. september – 30. april: Alle dager 10–18
1. mai – 31. august: Alle dager 09–18
(Stengt julaften, 1. juledag og Nyttårsaften)

Her finner dere oss:
Akvariet i Bergen – Nordnesbakken 4
T: 55 55 71 71

www.akvariet.no

Nyheter

Sist oppdatert - 31.08.2022 14.47

 

There is always something to do at Bergen Aquarium

At Bergen Aquarium we focus on the wellbeing of the animals – at the aquarium and elsewhere. The most important thing that we can do against the threats animals often face is to obtain knowledge. Therefore, a visit to Bergen Aquarium shall motive both adults and children to learn. You can study the animals at close range, watch the animals and fish being trained and fed, or watch a film at our cinema.

Refreshments can be purchased in the food hall. The great thing about the Aquarium is that that you can spend time both outdoors and indoors. We have a fun play park on the roof, and we are open 361 days of the year!

We recommend checking out our programme before your visit to avoid missing anything!

Procedure: The Activity Card gives you free entrance for yourself and one guest. NB! Children under the age of ten must be accompanied by an adult. Show the Activity Card when you visit Bergen Aquarium and you will be given free admission. Please note that tickets connected to the Activity Card may not always be available. The Activity Card is also valid for Halloween in October and Night at the aquarium in February. Stay tuned to akvariet.no for dates.

Opening hours: 1st September-30th April: Every day 10.00-18.00 May 1st-August 31th: Every day 09.00-18.00 (Closed on May 17th, Christmas Eve, Christmas Day, and New Year’s Day)

Nyheter

Sist oppdatert - 31.08.2022 14.47

Bring a friend or a family member with you and experience the sea lions and penguins - and more than 400 sea species.

Bergen Aquarium is open from 1th of September until 30th of April every day: 10–18.