Barnas Kulturhus

Ta med venner og familie til Barnas Kulturhus! 

Rom for utforskning. Rom for læring. Rom for kreativitet. Rom for undring. Rom for endring.

Barnas kulturhus har mange rom. Lørdager tilbyr vi byens barnefamilier, med barn i alderen 0–12 år, et bredt kunst- og kulturprogram innen musikk, teater, dans, drama, film og visuell kunst.

Forestilling kl. 13–13.45
Verksteder kl. 13.45–16

Få også med dere de årlige festivalene i regi av Barnas kulturhus; Litteraturfest BARN; «Alfa & Omega», Musikkfest BARN; «LYDig», Barnas Kulturhelg, BarneBIFF, Scenekunstfest BARN; «Scuba» og Kulturminnefestivalen; «Ruiner hull og andre hemmeligheter». 

Komplett oversikt over sesongens program finner du på
www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus.

Hent billetter digitalt: 
På Barnas Kulturhus trenger du ikke å bruke Aktivitetskortet, tilbudet er gratis for alle men både voksne og barn må fremvisevise forhåndsbestilt billett. Billetter legges ut på www.ticketco.no tolv dager før arrangement.

Her finner dere oss / Where to find us: 
Barnas kulturhus – Kalmargaten 6 
T: 53 03 82 30 – E: barnaskulturhus@bergen.kommune.no 
Billetter: www.ticketco.no
www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

 

Nyheter

Sist oppdatert - 26.09.2022 20.32

Room for exploration. Room for learning. Room for creativity. Room for wonder. Room for change.

Children´s Culture Centre has many rooms. On Saturdays we offer families, with children aged 0–12 years, a varied art and culture program covering music, theatre, dance, film and visual art.

Saturdays: performance at 13.00–13.45, workshops at 13.45–16.00.
Join our annual festivals; Litteraturfest BARN «Alfa & Omega», Musikkfest BARN «LYDig», Barnas Kulturhelg, BarneBIFF, Scenekunstfest BARN «Scuba», and Kulturminnefestival «Ruiner, hull og andre hemmeligheter».

A complete overview of the season’s program can be found at www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus.

Get your tickets digitally: Our culture program is free, but both adults and children must present a pre-booked ticket. Tickets are posted on www.ticketco.no twelve days before the event.

www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

Nyheter

Sist oppdatert - 26.09.2022 20.32

A culture house for kids with several rooms and a varied program.