Bergen Kino

Har du lyst til å gå på kino? Opplev filmmagi i kinosalen sammen med andre!

Bergen Kino viser film hele året. Her er det filmer for både familier og ungdom. Med Aktivitetskortet får du tilgang til gode filmopplevelser. Se kinoprogrammet på www.bergenkino.no

Slik går du frem: Aktivitetskortet kan bare brukes en gang per måned, og kan gi inntil åtte kino-besøk i kortperioden. Det gis to gratisbilletter per besøk.

Ta Aktivitetskortet og legitimasjon som viser at kortet tilhører deg med til Bergen Kino når du skal hente ut kinobilletter i våre kiosker (kan ikke benyttes på nett). Gjelder alle ordinære forestillinger.

Vi gjør oppmerksom på at vi kan gå tom for billetter til Aktivitetskortet.

Åpningstid på billettsalg: Konsertpaleet fra kl. 10 på hverdager. Lørdager og søndager fra kl. 10. (Du kan også kjøpe billetter til Magnus Barfot Kino i Konsertpaleet).

Her finner dere oss / Where to find us: Bergen kino – Neumannsgate 3
T: 55 56 90 50 (man–fre kl 8–15) / 917 22 798 (man–fre kl 14.30–21.30 /lør–søn kl 11.30–21.30)

 www.bergenkino.no

Nyheter

Sist oppdatert - 30.05.2022 19.41

NB!

Aktivitetskortet kan bare brukes en gang per måned på kinoen – og gir inntil åtte kinobesøk i kortperioden (1. september 2020 til 31. august 2022). 

Du får 2 gratis kinobilletter pr. kinobesøk. 
Would you like to go to the cinema? Experience movie magic together!

Bergen Kino show films throughout the year for both families and youths. The Activity Card gives you access to wonderful film experiences.

See the film listings at www.bergenkino.no

What to do: The Activity Card can only be used once a month with a maximum of eight visits in total. You are given two free tickets for each visit. Bring your Activity Card and ID showing that you are the owner of the card to Bergen Kino when collecting cinema tickets at our kiosks (cannot be used online). Applies to all ordinary screenings.
Please note that tickets may not always be available for the Activity Card.

Opening hours and ticket sales: Konsertpaleet from 10 on weekdays, and Saturdays and Sundays from 10. (You can also buy tickets for Magnus Barfot Kino at Konsertpaleet).  

 

Nyheter

Sist oppdatert - 30.05.2022 19.41

Important notice! 
The Activity Card can only be used 8 times in total at Bergen Kino from 1. september 2021 until 31. august 2022. 

A visit gives you the right of 2 free tickets each time.