Bymuseet i Bergen

Opplev fortiden. Forstå nåtiden.

Bli kjent med Bergens historie!

Besøk fangehull og kongesaler i Rosenkrantztårnet og Håkonshallen. Opplev utstillingen «Under Jorden» på Bryggens Museum. På Lepramuseet kan du lære om hvorfor Bergen er en av de viktigste byene i verdenshistorien for forskning og bekjempelse av lepra. Skolemuseet ligger i Norges eldste skolebygning, føl på stemningen i mesterlektien, der guttene pugget sin latin. Treff herskap og tjenere fra tider som er forbi på Gamle Bergen Museum, se hvordan livet kunne arte seg i Bergen for ett eller to hundre år siden. Besøk lyststedet Damsgård Hovedgård med herrens og fruens hage som var landstedet for byens overklasse. Prøv spikking, snekring og annet håndverk og lær om mattradisjoner på Hordamuseet.

Bymuseene er:
• Bryggens Museum • Damsgård Hovedgård
• Hordamuseet
• Lepramuseet
• Gamle Bergen Museum
• Håkonshallen
• Rosenkrantztårnet
• Skolemuseet
• Alvøen Hovedbygning

Slik går du frem:
Vis Aktivitetskortet i resepsjonen.
Kortet gir gratis adgang for deg og en person til.

Åpningstider finner du på www.bymuseet.no.

Her finner dere oss / Where to find us: Bymuseet i Bergen
T: +47 55 30 80 30 – E: Post@bymuseet.no – facebook.com/bymuseet – instagram.com/bymuseetibergen

 

Nyheter

Sist oppdatert - 02.08.2021 09.22

Opplev utstillingen «Under jorden – Middelalderfunn på Bryggens Museum» som varer frem til 21. mars 2021. 
Følg med under jorden, se skattene som ble gravd frem, og bli kjent med middelalderens hverdagsliv. Bli med på omvisning!

Experience the past. Understand the present. 

Get close to Bergen’s history! You can visit dungeons and royal halls in the Rosenkrantz Tower and the King Håkon’s Hall. Experience the exhibi­tion ”Under Ground” at Bryggens Museum. At the Leprosy Museum you can learn why Bergen is an important arena for the work and research on leprosy. The School Museum is located in Norway’s oldest school building. At Old Bergen Museum you can experience how life unfolded in Bergen one or two hundred years ago. Damsgård Country Mansion was the country mansion for the upper class with the lord and lady’s garden. Try carving, carpentry, and other craftwork at the Hordamuseum and learn about food traditions. 

• Bryggens Museum
• Damsgård Hovedgård
• Hordamuseet 
• Lepramuseet
• Gamle Bergen Museum
• Håkonshallen 
• Rosenkrantztårnet
• Skolemuseet
• Alvøen Hovedbygning 

How to proceed: 
Show the activity card at the reception at our museums. 

The card provides free access for you and an additional person. 

Opening hours can be found at www.bymuseet.no.

 

 

Nyheter

Sist oppdatert - 02.08.2021 09.22

Go for a stroll and enjoy the beautiful environments at Gamle Bergen Museum. It is a real pleasure, even though the buildings are closes for the season.