Cirkus Balance

Cirkus Balance, Bergens eneste cirkusskole, startet med stor suksess i 2011, og vi har siden
den gang undervist barn, ungdom og voksne fra hele Bergen.

Vi trener på akrobatikk, balanse/line, sjonglering og klovnerier. Dette er et utrolig spennende opplegg satt sammen av søstrene Jeanette og Jasmine Smørdal, som er fra noe så sjeldent som en ekte norsk sirkusfamilie! De er nemlig vokst opp på Cirkus Agora, som døtre av cirkusdirektør Jan Ketil Smørdal!
Cirkus Balance holder til i egne, egnede lokaler på Laksevåg. Vi samarbeider med kjente tropper som Le Petit Cirque fra USA og Ocelot Foundation fra Polen.

Slik går du frem:
Bli med på cirkusskole med oss, da vel! Send oss en epost på
ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no for mer info.

Her finner dere oss / Where to find us:

Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater
Folke Bernadottes vei 21 –
E: ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no

 

Nyheter

Sist oppdatert - 02.08.2021 09.22

Nå kan du også bli med på cirkusskole med Aktivitetskortet. 

Circus Balance, Bergen’s only circus school, started up with great success in 2011, and since then we have taught children, youth and adults from all over Bergen. 

We do acrobatics, balance/line, juggling and clownery. 

This is an incredibly exciting program put together by the sisters Jeanette and Jasmine Smørdal, who are a part of something as rare as a real Norwegian circus family, and have spent their whole lives at the cirkus! They have grown up at Circus Agora, as daughters of circus director Jan Ketil Smørdal. 

Circus Balance is located at suitable premises at Laksevåg. We work with well-known troops such as Le Petit Cirque from the USA and the Ocelot Foundation from Poland. 

What to do: 
Join our circus school! Send us an email at ane.berentsen@ fyllingsdalenteater.no for more info.

Nyheter

Sist oppdatert - 02.08.2021 09.22