Idrettsetaten

Har du lyst til å svømme eller gå på skøyter? Vil du være med på leir? Eller kanskje være med på et kurs på Fysak? 

Idrettsetaten har mange aktiviteter for barn og unge som du kan være med på – helt gratis! 

Du kan svømme så ofte som du vil i de kommunale svømmehallene, låne skateboard eller sparkehjul på Fysak eller gå på skøyter på Slåtthaug isbane eller i Bergenshallen (utstyr kan lånes gratis). I sommer- og høstferien kan du være med på ulike typer leirer*, som for eksempel på skatecamp eller friluftsleir mm. Vi arrangerer også mange ulike typer kurs* på Fysak. I tillegg har vi en skibuss om vinteren som går til Eikedalen, med gratis transport. 

*begrenset plasser tilgjengelig 

Slik går du frem: Vis frem Aktivitetskortet når du kommer til resepsjonen i et av våre anlegg, så får du gratis inngang for to personer. Du finner informasjon om påmelding til leirer og kurs på nettsiden: www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kultur-og-idrett

Her finner dere oss / Where to find us: Nygårdsgaten 114, 6. etg www.facebook.com/Idrettsservice

Nyheter

Sist oppdatert - 02.08.2021 09.22

Gratis ferietilbud for sommeren 2021: 
Se full oversikt over tilbudene i både sentrum og bydelen: www.bergen.kommune.no/aktivsommer

Would you like to go swimming or ice-skating? Join Camping? Or maybe attend a course at Fysak? 

The Agency for Sports Facilities offers many activities for children and youths – free of charge. 

You can swim as often as you like at municipal swimming pools, borrow skateboard or kick scooter at Fysak or go ice-skating at Slåtthaug Ice Skating Rink or Bergenshallen (equipment is available for hire free of charge). During the summer and autumn half-term holidays you can join various types of camps.* For example, a skating or outdoor recreation camp, etc. We also arrange different types of courses* at Fysak. In addi­tion to this, we offer a ski bus in the winter to Eikedalen with free travel. 

*Limited number of places available. 

What to do: 
When you arrive at one of our facilities, show your Activity Card at reception and you will be given free admission for two persons. You can find information about enrolment for camps and courses on the sport service’s web site: www.bergen.kommune.no/idrett

 

Nyheter

Sist oppdatert - 02.08.2021 09.22

Free summer camps for 2021: 
www.bergen.kommune.no/aktivsommer

Nyheter

Sist oppdatert - 02.08.2021 09.22