Juniorklubber og ungdomsklubber

Juniorklubber og ungdomsklubber

Juniorklubber 
I Bergen kommunes juniorklubber kan du prøve ut aktiviteter som for eksempel musikk, tegning, dans, film, foto og gaming. Her kan du også møte opp for å henge ut og møte nye venner. Våre dyktige klubbledere legger til rette for et sosialt, trygt og inkluderende miljø med fokus på medvirkning. Det vil si at du også kan foreslå aktiviteter som du selv er opptatt av. Møt opp, krever ingen forhåndspåmelding!

Du finner oss her: 
Flaktveit juniorklubb (Åsane)
Rolland juniorklubb (Åsane)
Sofus kreative verksted (Landås)
Ytre Arna juniorklubb
Elvetun juniorklubb (Loddefjord) 

Ungdomsklubber 
Bergen kommune driver en rekke klubbtilbud for deg som er i ung­domsskolealder. Her kan du møte venner, spille spill, drive med kreative aktiviteter eller bare henge sammen med andre. De voksne klubblederne vil legge til rette for aktiviteter ut fra ungdommenes egne ønsker og initiativ. Krever ingen forhåndspåmelding. Velkommen! 

Du finner oss her: 
Åpen møteplass Fana
Hang Out Magneten (Fyllings­dalen)
Elvetun ungdomsklubb
Ny-Krohnborg UNG (Løvstakksiden)
Knutepunkt Møllaren (Møhlenpris)
Knutepunkt Rothaugen (Sandviken)
Ådnahall UNG (Indre Arna)
Ytre Arna ungdomsklubb

Her finner dere oss / Where to find us: Bergen kommune – Kulturetaten – Neumannsgate 1 (4. etg.) 
E: kulturetaten@bergen.kommune.no 
www.bergen.kommune.no - søk/search ”juniorklubb” eller/or ”ungdomsklubb”

Nyheter

Sist oppdatert - 02.08.2021 09.22

Vær kreativ og møt nye venner, på samme tid. 

Junior clubs and youth clubs

Clubs for children 
Bergen kommune’s clubs for children 10–12 year, gives you the opportunity to engage in activities such as music, drawing, dancing, film, photography and gaming. It is also a place to hang out and meet new friends. Our club leaders facilitate a social, safe and inclusive environment. We are always open for suggestions regarding activities. You just have to show up, no registration in advance is required! 

Where to find us: 
Flaktveit juniorklubb (Åsane)
Rolland juniorklubb (Åsane)
Sofus kreative verksted (Landås)
Ytre Arna juniorklubb
Elvetun juniorklubb (Loddefjord) 

Youth clubs 
Bergen kommune facilitates youth clubs for secondary-school-aged children. At the clubs you can hang out, meet new friends, play games and engage in creative activities. The adult club leaders facilitate activities based on your own personal interests. You just have to show up, no registration in advance is required! 

Where to find us: 
Åpen møteplass Fana
Hang Out Magneten (Fyllings­dalen)
Elvetun ungdomsklubb
Ny-Krohnborg UNG (Løvstakksiden)
Knutepunkt Møllaren (Møhlenpris)
Knutepunkt Rothaugen(Sandviken)
Ådnahall UNG (Indre Arna)
Ytre Arna ungdomsklubb

Nyheter

Sist oppdatert - 02.08.2021 09.22

Be creative and meet new friends at the same time.