Krohnengen Skoles Musikkorps (KSM)

Vi lærer, inkluderer og sprer spilleglede

Krohnengen Skoles Musikkorps (KSM) har 40 aktive musikanter og aspiranter i alderen 8-18 år. Korpset er ett av to skolekorps i Bergen sentrum og rekrutterer primært fra sentrumsskolene Krohnengen, St. Paul, Nordnes og Christi Krybbe, og øver hver onsdag i Meyermarken bydelshus i Sandviken.

KSM er en arena hvor unge kan utvikle musikkglede og ferdigheter, samtidig som de knytter nye vennskap og får tilhørighet i nærmiljøet. Musikantene er engasjerte og utviser stor interesse for musikken de spiller.

KSM deltar på mange aktiviteter hvert år: I tillegg til å spille på 17. mai og på ulike arrangementer i nærmiljøet, holder KSM konserter og seminarer alene og sammen med andre. KSM deltar også på festivaler og konkurranser, blant annet Hordablæsten, Sotrafestivalen og NM for skolekorps brass. Korpset har oppnådd mange gode resultater og de siste årene har det vært gledelig god rekruttering av aspiranter.

Du trenger ikke eget instrument, KSM låner ut instrumenter til alle som vil være med.

Her finner dere oss: T: 988 31 111 E: post.ksm@gmail.com

www.facebook.com/Krohnengenskolesmusikkorps

Nyheter

Sist oppdatert - 08.10.2021 13.42
We learn, include and spread the joy of music
The Krohnengen School Music band (KSM) has 40 active musicians and beginners aged 8–18 years. The band is one of only two school bands in Bergen city centre and recruits new musicians primarily from Krohnengen, St. Paul, Nordnes and Christi Krybbe schools. The band rehearses every Wednesday at Meyermarken in Sandviken.
KSM is an arena where young people get the opportunity to develop music skills, make new friendships and gain a sense of community and belonging. KSM participates in many activities every year, such as the 17th of May national celebrations and various events in the local community, KSM organizes concerts and seminars alone and together with others. KSM also participates in festivals and competitions, including Hordablæsten, Sotrafestivalen and the Norwegian Championship for school brass bands. 
The band is among the best in its division and has achieved good results. The combination of the high-quality music skills of the band and the friendly and inclusive culture at KSM has contributed to a steady and continuous stream of new recruits.
You do not need to own your own instrument, KSM provides instruments for everyone who wants to join the school band.
Where to find us: T: 988 31 111 E: post.ksm@gmail.com – www.facebook.com/Krohnengenskolesmusikkorps

 

Nyheter

Sist oppdatert - 08.10.2021 13.42