Kulturetatens kurstilbud til barn og unge

I tillegg til fritidsklubbene våre har vi kurs for deg som har lyst til å dyrke en spesiell hobby eller lære mer om noe du kanskje alltid har vært litt nysgjerrig på. 

Bergen kommune arrangerer en rekke kurs for barn og unge. Lipstick Music er et tilbud for jenter som vil spille i band (13-18 år). Og på filmverkstedene kan du lære å lage dine egne filmer. Vi har også kreative verksteder, keramikkverksted og breakdancekurs. For flere dansekurs se Dans Uten Grenser s. 47. Tilbudene er avgrenset til et visst antall ganger per semester og krever påmelding.

Det er påmelding til kurs og verksteder hvert høst og vår. Du finner en semesteroversikt med kurs og verksteder for barn og unge på Bergen kommunes nettsider. 

Slik går du frem: 
Gå inn på deltager.no/bk for påmelding. Alle kurs er gratis for brukere av aktivitetskortet. Vær rask! Det er begrenset med plasser på kursene.

Her finner dere oss / Where to find us: 
Bergen kommune – Kulturetaten – Neumannsgate 1 (4. etg.) 
T: 40818153/54– E: kulturetaten@bergen.kommune.no 

www.bergen.kommune.no

Facebook: kulturetatenbergen

 

Foto: Pål Bernhard Sleire, Unsplash og Bergen kommune.

 

Nyheter

Sist oppdatert - 20.09.2021 20.28

 


Courses for children and young people - the Culture Agency

In addition to our youth clubs and junior clubs, we offer courses for those of you wanting to pursue a special hobby or learn more about something you may always have been curious about.

Bergen municipality arranges many different courses for children and youth. At the film workshop, you can learn how to make your own films. Lipstick Music is for girls (13-18 years) who want to play in a band. We also have creative workshops, ceramics workshop and breakdance courses. For more dance courses see Dance Without Borders p. 47.

The offers are limited to a certain number of times each semester and require registration. You can registration for courses and workshops every autumn and spring. And you will find a semester overview with courses and workshops for children and young people on Bergen municipality’s website.

What to do: Visit deltager.no/bk for enrolment. Alle courses are free for Activity Card users. Be quick, as there are a limited number of places on the courses!

Where to find us: Bergen kommune – Kulturetaten – Neumannsgate 1 (4. etg.)
T: 40818153/54– E: kulturetaten@bergen.kommune.no
www.bergen.kommune.no + Facebook: kulturetatenbergen

Nyheter

Sist oppdatert - 20.09.2021 20.28