Kulturetatens kurstilbud til barn og unge

I tillegg til fritidsklubbene våre har vi kurs for deg som har lyst til å dyrke en spesiell hobby eller lære mer om noe du kanskje alltid har vært litt nysgjerrig på. 

Hva med tegning, keramikk eller kanskje breakdance? Vi har også kreative verksteder flere steder hvor du kan lage ting, være sosial og ha det gøy sammen med andre. 

På filmverkstedet i Fana og Sandviken og animasjonsverkstedet i Ytrebygda kan du få dyrke interessen for å skape egne filmer. Filmverkstedet i Fana har eksistert i mange år, og fra høsten 2020 vil vi utvide tilbudet. Da vil du kunne gå på verkstedet en gang i uken gjennom hele semesteret. 

Ulike kurs holdes på ulike steder i byen: Fana, Ytrebygda, Laksevåg, Sandviken, Åsane og Landås. 

Slik går du frem: 
Gå inn på www.bergenkommune.pameldingssystem.no/barn-og-unge for påmelding. Alle kurs er gratis for brukere av aktivitetskortet. Vær rask, da det er begrenset med plasser på kursene.

Her finner dere oss / Where to find us: 
Bergen kommune – Kulturetaten – Neumannsgate 1 (4. etg.) 
T: 40818153/54– E: kulturetaten@bergen.kommune.no 
www.bergen.kommune.no + Facebook: kulturetatenbergen

 

Nyheter

Sist oppdatert - 02.08.2021 09.22

Gratis ferietilbud for sommeren 2021: 
Se full oversikt over tilbudene i både sentrum og bydelen: www.bergen.kommune.no/aktivsommer

Courses for children and young people – Kulturetaten

In addition to our youth clubs and clubs for children (see page 71), we offer courses for those of you wan­ting to pursue a special hobby or learn more about something you may always have been curious about. 

How about drawing, pottery or perhaps breakdance? We also have arts and crafts workshops in several locations where you can try out different creative techniques and art forms, have fun and enjoy the company of others. 

At the film workshops in Fana and Sandviken and through the animation workshop in Ytrebygda, you can create your own films. The film works­hop in Fana has been around for many years and from the fall of 2020 we will expand the offer. You will then be able to visit the workshop once a week throughout the semester. 

Different courses are being held at various locations around the city: Fana, Ytrebygda, Laksevåg, Sandviken, Åsane and Landås. 

What to do: 
For registration, go to www.bergenkommune.pameldingssystem.no/barn-og-unge.
With the Activity Card, all courses are free.

Nyheter

Sist oppdatert - 02.08.2021 09.22

Free summer camps for 2021: 
www.bergen.kommune.no/aktivsommer