Norges Fiskerimuseum

Dykk ned i spennende historier om hva som rører seg under havets overflate! 

Besøk våre moderne og lekne utstillinger i historiske sjøboder. På museet kan du skape din helt egen karakter og spille deg gjennom den virtuelle sjømatbyen «Fin City»! Prøv også fiskelykken på loftet, og hils på krabben Oluf.

I helgene kan du og familien få en omvisning og bli kjent med sjøbodenes hemmeligheter. Klarer du å se saltet i veggene, spor etter rankemaleriene eller finne den skjulte luken i gulvet? Og hva er den lukten? På aktivitetsrommet kan dere prøve ulike knuter og knoper, eller sette sammen en tønne. Kjekke aktiviteter som familien kan samarbeide om.

På Storeblå Visningssenter for Havbruk (5 minutters gange fra museet) kan du besøke vår moderne og tankevekkende utstilling om en av Norges største næringer. Spesielt tilpasset ungdom.

Slik går du frem: Vis Aktivitetskortet ditt til verten i resepsjonen, så får du gratis adgang for deg selv og en foresatt eller venn. Gratis robåtutleie, maks 1 time (ikke vinter). 

Åpningstider: Se fiskerimuseum.museumvest.no

Her finner dere oss / Where to find us: 
Norges Fiskerimuseum – Sandviksboder 23 
Storeblå Visningssenter for Havbruk: Sandviksboder 1G 
T: 53 00 61 60 – E: fiskeri@museumvest.no 

fiskerimuseum.museumvest.no

 

Nyheter

Sist oppdatert - 27.09.2022 09.04

 

Do you want do dive into fascinating stories about life underneath the surface of the ocean!

Explore our modern and fun exhibitions in historic warfside warehouses. At the museum you can explore the virtual seafood city ”Fin City”! You can also try your luck fishing in the attic and meet Oluf the Crab. During the weekends you and your family can get a guided tour and learn the secrets of the warfside warehouses.

Can you see the salt in the walls, traces after old paintings or find the hidden hatch in the floor? And what is that smell? In the activity room you can try different knots or assemble a barrel. Fun activities were the family can work together.

At Storeblå Visningssenter for Havbruk (a five 5-minute walk from the museum) you can visit our modern and thought-provoking exhibition about one of Norway’s largest industries. Especially suited for youth.

What to do: Show your Activity Card to the attendant at the reception to gain free admission for you and one adult or friend. Free rowing boat rental, 1 hour maximum (not during winter season). 

Nyheter

Sist oppdatert - 27.09.2022 09.04

Norges Fiskerimuseum are open:
1.June-5. September 2021: Every day from 11-17
7.September-20.December 2021: Tuesday-sunday 11-15 (Monday closed)
4.January-30.April 2022: Tuesday-sunday: 11-15 (Monday closed)