Step in Dansestudio

Har du lyst til å danse?

Step In Dansestudio tilbyr danseundervisning til barn og ungdom i ett bredt spekter av stiler; Hip Hop, Jazzdans, Barnedans, Break, Klassisk Ballett, Moderne, House og Stepp. Vi har studio på Midtun og i Fyllingsdalen, totalt 5 dansesaler, og med Aktivitetskortet får du tilgang til alle våre danseklasser. Vi har kurs for både gutter og jenter, barn (fra 4 år) og ungdom.

Uansett om dansedrømmen din er stor eller liten har vi fokus på å møte elevene våre der de er, nybegynnere og viderekommende, alle er velkomne. Vi har utdannede dansepedagoger som hvert år gleder seg til å ta imot nye elever, og kanskje ekstra denne høsten da vi igjen jobber mot forestilling i Grieghallen. Vi er stolte av vårt store og allsidige dansemiljø, med både barn og ungdom, Hip Hop dansere, ballerinaer, nybegynnere og viderekommende, spirende kunstnere og utøvere.

Slik går du frem: Påmelding for høsten 2021 starter 2.august 2021. Påmelding for vårsemesteret i begynnelsen av januar. Følg med på våre nettsider for mer informasjon. Tar du kontakt med oss i forkant sender vi deg påmeldingsinformasjon når påmelding er rett rundt hjørnet. Ta kontakt så hjelper vi deg med å velge klasser som passer for deg.

Her finner dere oss: T: 55 98 14 66 E: kontakt@stepindansestudio.no
www.facebook.com/stepin.dansestudio
www.stepindansestudio.no

Nyheter

Sist oppdatert - 31.08.2021 19.58

Step in Dance Studio

Would you like to dance?

Step In Dansestudio offers dance lessons for children and young people in a wide range of styles; Hip Hop, Jazz Dance, Children’s Dance Classes, Break, Classical Ballet, Modern, House and Stepp. We are located at Midtun and in Fyllingsdalen, with a total of 5 dance studios. With the Activity Card you get access to all our dance classes. There are courses for both boys and girls, children (from 4 years) and young people.

Whether your dance dream is big or small, our focus is on meeting our students where they are; beginners or advanced, everyone is welcome at our studios. We have trained and educated dance teachers who every year look forward to welcoming new students, and we are extra excited this autumn when we again work towards a performance in Grieghallen. We are proud of our large and versatile dance environment, with both children and young people, Hip Hop dancers, ballerinas, beginners and advanced, budding artists and performers.

What to do: Registration for the autumn of 2021 starts on August 2nd. Registration for spring opens early January. More information our web pages. If you contact us in advance, we will send you registration information when registration is just around the corner. Get in touch and we will help you choose classes that suit you.

Her finner dere oss: T: 55 98 14 66 E: kontakt@stepindansestudio.no
www.facebook.com/stepin.dansestudio 
www.stepindansestudio.no

Nyheter

Sist oppdatert - 31.08.2021 19.58