Svømmeopplæring

Svømmeklubbene i Bergen arrangerer svømmeopplæring for barn og unge. Vi har et bredt tilbud for alle aldre og ulike nivå.

Svømmeopplæringen følger Norges Svømmeforbund sin modell for opplæring, og etter endt svømmeopplæring har vi tilbud i treningsgrupper. Ta kontakt med den svømmeklubben som er i din bydel, så hjelper vi deg med å finne rett nivå og gruppe.

Slik går du frem: Deltakelse er gratis. Påmelding er påkrevd. Ta kontakt og gi beskjed om at du har Aktivitetskortet.
Bergen Vest ta kontakt med Bergen Vest Svømme Klubb: charmaine@bvsk.no / 988 05 126
Sentrum og Årstad ta kontakt med Bergens Svømme Club: Bsckurs@gmail.com / 468 41 991 
Åsane ta kontakt med Åstveit Svømmeklubb: farestvedt.linda@gmail.com / 992 60 925 
Fana ta kontakt med SK Delfana: svommeskolen@delfana.no / 406 24 861
Arna ta kontakt med Arna SLK: laila.arnaslk@outlook.com / 902 65 160


Foto: Bergen kommune og Ann-Kristin Loodtz

Nyheter

Sist oppdatert - 01.09.2021 11.47

Swimming lessons

The swimming clubs in Bergen arrange swimming lessons for children and youth. We have a wide range of courses at different levels, for all ages.

The swimming lessons follows the Norwegian Swimming Associations (NSF) model for swimming courses, and after completing the course ladder we have training groups. Contact the swimming club in your district and we will help you find the right level and group based on your skills and age.

What to do: Participation is free of charge. Registration is required. Contact us and let us know you have the Activity Card.
Bergen Vest contact Bergen Vest Svømmeklubb: charmaine@bvsk.no / 988 05 126
City centre and Årstad contact Bergen Svømmeklubb: Bsckurs@gmail.com / 468 41 991
Åsane contact Åstveit Svømmeklubb: farestvedt.linda@gmail.com / 992 60 925
Fana contact SK Delfana: svommeskolen@delfana.no / 406 24 861
Arna contact Arna SLK: laila.arnaslk@outlook.com / 902 65 160

Nyheter

Sist oppdatert - 01.09.2021 11.47