Universitetsmuseet

Universitetsmuseet i Bergen har to museer i Bergen sentrum, Naturhistorie og Kulturhistorie, med mange spennende og lærerike utstillinger! 

På Universitetsmuseet, Naturhistorie, kan du lære om hvordan kloden er blitt til, og hva klimaendringer er. Mange kaller museet for Dyremuseet, og her kan du se store hvalskjeletter, dyr, fugler og reptiler, men også fargerike blomster og strålende krystaller. Og hva lever egentlig 3000 meter under havets overflate? 

På Universitetsmuseet, Kulturhistorie, finner du vikingskatter og egyptiske mumier. Her er det også gamle redskap fra bondesamfunnet i Norge, verdens eldste hardingfele, og etnografiske gjenstander fra Afrika, Asia og Stillehavsregionen. 

Slik går du frem: 
Du kan bruke kortet på begge våre museer i ordinær åpningstid. Vis Aktivitetskortet til verten i resepsjonen på museet du besøker. Kortet gir gratis adgang for to personer. (Normalpris barn under 18 år: Gratis. Normalpris voksen: 120,-.) 

Museet ligger i Bergen sentrum på Nygårdshøyden.

Her finner dere oss / Where to find us: 
Kulturhistorie: Haakon Sheteligs plass 10. Naturhistorie: Muséplass 3 og Musèhagen. 
Arboretet og de Botaniske hager på Milde (gratis inngang) 
www. universitetsmuseet.no

 

Nyheter

Sist oppdatert - 02.08.2021 09.22

Universitetsmuseet er midlertidig stengt. Mer informasjon etter 18. januar 2021. 

The University Museum in Bergen has two museums in the city centre of Bergen, Natural history and Cultural history, with many exciting and informative exhibits! 

At The University Museum, Natural History, you can learn more about how our globe was created, and what climate changes are. The museum is also known as the Animal museum, and here you will see whale skel­etons, animal, birds and reptiles, but also colourful flowers and shining crystals. And what lives 3000 meter beneath the surface of the sea? 

At The University Museum, Cultural History, you will find Viking treas­ures and Egyptian mummies. Here are tools from the historic farming communities in Norway, the world’s oldest Hardanger fiddle, and ethno­graphic artefacts from Africa, Asia and the Pacific. 

What to do: 
You may use the card in both our museums within regular opening hours. Please show the card to one of our hosts in the reception of the museum you are visiting. The card gives free entry for two people. (Standard ticket for children under 18: free. Standard ticket adults: 120,-).

Nyheter

Sist oppdatert - 02.08.2021 09.22

The museum is closed at the moment. More information from the 18th of January.