VilVite

Har du lyst til å oppdage og finne ut av  ting? Eller bare ha det gøy sammen med familie eller venner?

På VilVite er det mye å oppleve for både barn, ungdom og voksne. Vitensenteret har en stor utstilling med mange installasjoner og aktiviteter. Her kan dere leke og lære sammen. Noe av det barna liker aller best, er VR-installasjonene og de virtuelle spillene hvor barn og voksne kan være aktive sammen.  VilVite er for alle som liker å utforske naturvitenskap og teknologi.

I helger og ferier kan dere også få med vitenshow og programmering eller verksteder.

Slik går du frem: Vis Aktivitetskortet ditt i resepsjonen og få fri adgang for to personer. Kortet kan kun benyttes av disse to personene i løpet av besøket. NB: Barn under ti år må ha følge av en voksen. Vi gjør oppmerksom på at vi kan gå tom for billetter til Aktivitetskortet. 

For informasjon om åpningstider: www.vilvite.no/apningstider

Her finner dere oss: 
VilVite – Thormøhlensgate 51 
T: 55 59 45 00 – E: post@vilvite.no

www.vilvite.no

 

Nyheter

Sist oppdatert - 21.09.2022 13.40

Do you want to discover something new? Or just have fun with your family and friends?

At VilVite there is a lot to experience for both kids, youths, and adults. VilVite is for everybody who likes to explore science and technology. The science centre has an extensive exhibition with many exhibits and activities that lets you play and learn together.

The newest exhibition “Brain and gut” teaches you more about your body, and how what you eat has an impact on you. On weekends and during school holidays you can enjoy science shows and other activities.

What to do:
Please show your Activity Card at the reception. Children under the age of 10 must be accompanied by an adult. Also note that we may run out of tickets for the Activity Card.
Opening hours: www.vilvite.no/apningstider


Nyheter

Sist oppdatert - 21.09.2022 13.40

Come and explore nature and technology in our large exhibition with a varity of activities. For all ages.