Akvariet

Akvariet_Pingvin_ThorHåkonsen.jpg
Bli kjent med fisker langs norskekysten, møt pingviner, krokodiller, slanger og silkeaper. Opplev sjøløveshow og dyreforinger.

Akvariet i Bergen har over 60 små og store akvarier, hvor man kan se alle de fascinerende skapningene som lever under havoverflaten. I tillegg til å bli kjent med torsken og de andre som bor i havet langs norskekysten, kan du blant annet møte krokodiller, slanger og silkeaper i vårt tropiske avdeling. Hver dag kan du oppleve pingvinfôring og sjøløveshow. Ulike fôringer og aktiviteter hver time, samt filmer vises i kinoen.
Akvariet har som målsetting å spre kunnskap om livet i havet ved å gi publikum en representativ fremstilling av norsk marin fauna og en instruktiv innføring i dyrelivet i havet med sikte på å øke kunnskapen om havets dyreliv og å vekke interesse for og forståelse av naturgrunnlaget for norsk fiske, fangst og havbruk.