Arrangement

BARK_2121.jpg

BARK Fyllingsdalen

Barnas Røde Kors (BARK) er et GRATIS fritidstilbud til elever i barneskolen.

BARK tilbyr ukentlig gratis aktivitetene i ulike bydeler i Bergen. BARK har fokus på samarbeid, vennskap, tett voksenoppfølging, samt trygg og aktiv bruk av nærmiljøet. I tråd med Røde Kors verdier ønsker vi å formidle kunnskap om medmenneskelighet i et lokalt og internasjonalt perspektiv. BARK er åpent for alle barn. 

OBS! Som en del av smittevernstiltak på BARK, er det forhandspåmelding til hver BARK treff.

Annet: BARK har en facebook side for andre oppdatering og info www.facebook.com/barkbergen

 

fra uke 35 - uke 50
BARK Fyllingsdalen (6-12 år)
hver mandag kl 17-1830
Aktivitet: Gymsal aktivitet, tur/utflukt eller kulturopplevelse
Oppmøte: Sælen skole
Pris: GRATIS
Påmelding: 48388481