Arrangement

Turlag_Kveldsmattur, Bergen og Hordaland Turlag.JPG

Kveldsmattur

Bli med turlaget på kveldsmattur. Gratis men krever påmelding.

9.6: 17.30–19. Kveldsmattur til Rollandsoksen.

18.8: 17.30–19: Kveldsmattur til Fureviken/Hordnesskogen.