Bryggens Museum

Lær om middelalderens Bergen på Bryggens Museum

Bryggens Museum
Bryggen i Bergen har vært et travelt bymiljø helt siden middelalderen, og i dag står bygningene på UNESCOs liste over verdens mest bevaringsverdige kulturminner. I 1955 brant deler av Bryggen, og i utgravningene som fulgte ble det funnet mengder av gjenstander som gir et levende innblikk i handel, skipsfart, håndverk og hverdagsliv i middelalderen. Bryggens Museum er bygget over restene av den første bebyggelsen på Bryggen og gir deg opplevelsen av livet i middelalderens Bergen. De eldste bygningene er fra midten av 1100-tallet.