Arrangement

utstillingBuekorpsmuseet-kopi.jpeg

Bergen i miniatyr

Barnehageutstilling: Buekorpsbyen i miniatyr

Onsdag 19. april kl 11.00 er det offisiell åpning av en ny utstilling på Buekorpsmuseet. Da er det førskolebarn fra Eventus Kversnlåtten barnehage som vil stille ut en miniatyr by av Bergen og med ulike strøk og buekorps. Buekorpsmuseet er åpen hver helg fra kl 12.00 til kl 15.00, utstillingen vil vare ut Juni. 

Bakgrunnen for utstillingen; Det er i dag veldig få barn og unge som vokser opp utenfor sentrums som vet noe om strøks og buekorps historie. Kanskje et slikt prosjekt vil så noe frø, og øker forståelse for vår kulturarv. Førskolebarna har i over et halvt år snekret hus, drevet med sløyd, forming, lært bergenske ord, utrykk og sanger. Og de har vært med på byvandringer. Selve miniatyr byen teller ca 70 bygninger, og selv om det er ikke like mange som pepperkake byen, er nok disse bygningene mer detaljerte. 

På selve åpningen 19. april vil ordføreren komme og klippe snoren, og foreldre og beste foreldre og andre barnehager blir invitert til denne åpningen. 

I tillegg vil det bli lansering av verdens første buekorpsbok som er laget for og av barn lansert; Willy fra Marken, som omhandler om en gutt som vokser opp i Marken og begynner i Markens bataljon. Han besøker etter hvert andre strøk og andre buekorps.