Arrangement

Jonas Hordvik Carte Blanche familieworkshop 2022-09-06 14.11.28-1.jpg

Carte Blanche: Workshop for familier med barn 7-11 år

I workshopen for familier inviterer vi barn og deres foreldre til å oppleve magien med bevegelse. Kontaktimprovisasjon kan gi barn verktøy og ferdigheter for personlig og selvstendig utvikling. Den utforsker fantasi, fleksibilitet, koordinasjon, smidighet, balanse, humor og oppmerksomhet til et bredt spekter av sanseopplevelser. I Kontaktimpro oppmuntres man til å kanalisere ulike følelser til en fysisk opplevelse i en atmosfære av frihet og gleden av å være aktiv. Dette kan styrke barnets mestringsfølelse.
 
Dato: Søndager 20.november, 11. desember kl. 12.00 - 13:15
Pris: 100 kr per deltaker
(Foto: Jonas Hordvik)