Gamle Bergen Museum

Levende bymuseum med trehus fra 1700-, 1800- og 1900-tallet.

Gamle Bergen Museum er et minne om gamle dagers Bergen. På 1800-tallet var Bergen Europas største treby og hadde et særpreget bymiljø med tett trehusbebyggelse, gater, torg og smug. Friluftsmuseet har 55 trehus fra 1700-, 1800- og 1900-tallet, hvorav de fleste opprinnelig har stått i Bergen sentrum. Et besøk på Gamle Bergen gir noen svar og et pust av nostalgi. Aktører bidrar til levendegjøringen av historiene. Hvordan kunne livet arte seg i Bergen for 150 år siden? Hvordan så det ut? Hva snakket menneskene om? I naturskjønne omgivelser kan du treffe på både herskap og tjenere fra tider som er forbi.
Gamle Bergen Tracteursted med – a la carte meny – åpen i høysesongen.