Håkonshallen

Syv hundre og femti år gammel kongebolig og festsal.

Håkonshallen er syv hundre og femti år gammel og ble bygget av kong Håkon Håkonsson som kongebolig og festsal. Da hans sønn Magnus Håkonsson Lagabøte giftet seg med sin danske prinsesse Ingeborg i 1261, var det dekket til 2000 mennesker. Den gang var Bergen Norges største og viktigste by, og Håkonshallen ble åsted for store rikspolitiske begivenheter, blant annet utformingen av Norges første samlede lovverk. Som nasjonalt kulturminne er Håkonshallen fremdeles i bruk til både kongelige middager og andre offisielle sammenhenger.